- - -
thế bấm
Anh mong chờ mùa [C] thu
Trời đất kia ngả màu xanh [Em] lơ
Đàn bướm [F] kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông [Dm] hồng đẹp [G7] xinh.
Anh mong chờ mùa [C] thu
Dìu thế nhân dần vào chốn thiên [F] thai
Và cánh chim ngập [C] ngừng không muốn [G7] bay [Dm]
Mùa thu quyến [G7] rũ anh [C] rồi
Mây bay về đây cuối [F] trời
Mưa rơi làm [G] rụng lá vàng
[F] Duyên ta từ đây lỡ [C] làng
Còn đâu những [G7] chiều dệt cung đàn [G7] yêu [C]
Thu nay vì đâu tiếc [F] nhiều
Thu nay vì [G] đâu nhớ nhiều
[F] Đêm đêm nhìn cây trút [Dm] lá
Lòng thấy rộn ràng [G] ngỡ bóng ai [C] về
Anh mong chờ mùa [C] thu
Tà áo xanh nào về với giấc [F] mơ
Mầu áo xanh là mầu anh trót [G7] yêu [Dm]
Người mơ không [F] đến [G7] bao [C] giờ
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận