- - -
thế bấm
Từ khi nhận được [Dm] tin anh rời đô [A7] thị
Tôi đã nghe [Dm] buồn về [F] rơi trong lòng [Dm] phố
Từng [Bb] đêm mưa hắt hiu bên [F] thềm
Nhớ bước anh ngày [Dm] cũ mỗi lần [A7] đến

Chiều [Dm] thứ 8 thèm chung [Gm] đôi cho tròn nhau nụ [Dm] cười
Giấy học trò thư [C] xanh gói tâm tư nhiều [Dm] lời
Tình mình chưa kịp [A7] nói anh giã từ cuộc [Dm] vui

Ở [F] đây chiều [Dm] nay mưa đô thị nằm im chẳng [A7] nói
Nhớ [Dm] nhớ thương [Gm] thương về biên [F] giới
Nhắc tên anh mà [A7] thôi
Ở [F] đây trời [Dm] hay mơ cô học trò xinh nhỏ [A7] bé
Đếm [Dm] bước kinh [Gm] đô về nẻo [F] phố
Hẹn [A7] lòng sẽ mong [Dm] chờ

Tờ thư màu mực [Dm] xanh viết từ đô [A7] thị
Đôi nét tâm [Dm] tình gởi [F] anh trai tiền [Dm] tuyến
Cầu [Bb] mong mưa gió nơi núi [F] rừng
Chẳng rét thân người [Dm] lính xây cuộc [A7] chiến

Chiều [Dm] thứ 8 của tương [Gm] lai xin nở hoa lòng [Dm] chờ
Phố nhỏ ngày xa [C] xưa, đón chinh nhân trở [Dm] lại
Chuyện mình vui đoạn [A7] cuối, đêm chẳng tàn người [Dm] ơi

Sheet Ảnh 'Thư đô thị'

Thư đô thị sheet(bản nhạc) Thư đô thị sheet(bản nhạc) Thư đô thị sheet(bản nhạc) Thư đô thị sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận