- - -
thế bấm
1. Ngày tháng yêu [Am] đương lúc đầu, tình [G] cờ và vội vã
Dù biết [F] ta đã từng, đau [Em] đớn cũng đôi lần
Mà [Dm] thôi, yêu đương là mù [G] quáng
[F] Nép vào anh dẫu [G] chút đắn đo ngại [Am] ngần.

Hạnh phúc như [Am] mây thoáng qua, nhẹ [G] nhàng ùa theo gió
Người cũng [F] xa mãi xa, đưa tay [Em] với lấy những ân tình
Gạt [Dm] đi lời anh nói từng nồng [G] nàn
[F] Làm sao dễ [G] quên.

ĐK:
[Am] Nén yêu thương vào tim vùi chôn những [G] tháng năm ta cùng nhau
Em đã [F] khóc bao đêm mong [G] cho lòng thôi [Am] thét gào
Nếu anh quay về lại đành thôi giấu [G] kín tâm tư từ em
Anh [F] về đi, anh [G] về đi, đừng [Am] mong chờ.

2. Người nỡ quên [Am] đi những lời thì [G] thầm cùng năm tháng
Cùng nói [F] yêu suốt đời, yêu [Em] mãi chỉ em thôi
Vì [Dm] em luôn tin điều gian [G] dối
[F] Trách làm sao khi [G] hai trái tim lạc [Am] nhịp.

Hạnh phúc như [Am] mây thoáng qua, nhẹ [G] nhàng ùa theo gió
Người cũng [F] xa mãi xa, đưa tay [Em] với lấy những ân tình
Gạt [Dm] đi lời anh nói từng nồng [G] nàn
[F] Làm sao dễ [G] quên.

ĐK:
[Am] Nén yêu thương vào tim vùi chôn những [G] tháng năm ta cùng nhau
Em đã [F] khóc bao đêm mong [G] cho lòng thôi [Am] thét gào
Nếu anh quay về lại đành thôi giấu [G] kín tâm tư từ em
Anh [F] về đi, anh [G] về đi, đừng [Am] mong mãi.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận