- - -
thế bấm
Đường thương đau đày ải nhân g [Dm]ian
ai chưa qua [Bb]chưa phải là [Dm]người !
Trong thói đ [Bb]ời, cười ra nước [Dm]m ắt !
Xưa trắng [Gm]tay gọi tên bằng [F]hữ u.
Giờ giàu sa [Dm]ng quên kẻ tâm giao,
còn gi [A7]an dối cho nhau.
Người yêu ta rồi cũng x [Dm]a ta
nên chung thân ta giận cuộc đ [Dm]ời !
Đôi mắt nào [Bb]từng đêm buốt [Dm]gi á !
Bên chiếu ch [Bb]ăn tình xa nhịp [Dm]t hở,
Tiền đổi th [Gm]ay khi rủ cơn [Dm]mê
để chu [A7]a xót trên lối [Dm]v ề !
Rượu trần ai gội niềm cay [Dm]đắng.
Những suy tư [Bb]in đậm cuộc [F]đời,
Mình còn ai đâu để [Dm]vui
khi trót x [A7]a vũng lầy nhân [F]th ế.
Cỏ ưu [F]tư muộn phiền lên xám [Bb]môi. [Dm]
Bạn quên ta tình cũng quê [Dm]n ta
nên trắng đêm thui thủi một mình !
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát,
Nghe xót xa ngời lên tròng mắt.
Đoạn buồn xa ta đã đi qua.
Ngày vui tới, ôi còn xa.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận