- - -
thế bấm
Nhận được tin báo em lấy[Em] chồng
Buâng khuâng [B7]nhìn cánh thiệp buồn [Em]trao
Hai năm sương gió tận miền [Am]xa.
Mấy lần hồi âm vắng [D]tin
Ngờ đâu rằng em lên xe [B7]hoa
Giờ thời gian xóa tan [Em]hết rồi
Bao nhiêu [B7]lời ước hẹn đầu [Em]môi
Ta không duyên số thì đành [Am]thôi
Chúc người đẹp duyên lứa [D]đôi.
Và xin [B7]đừng nhắc nhở đến[Em] tôi
Em ơi giờ [Am]đây pháo [D]hồng tan tác [G]bay
Đưa [Am]người em đi lấy[Em] chồng
Có [B7]người yên lặng buồn[Em] Trông
Nhìn [Am]theo hun [D]hút bóng xe [G]hoa
Tan nát [Am]lòng tình ta hết [Em]rồi.
[Am]Tình chết từ [B7]đây
Giờ hành trang xếp Xong hế[Em]t rồi
Mai sông [B7]hồ kết bạn làm[Em] vui.
Không mang theo kỉ niệm buồn[Am] vui
Biết rằng tình ta thế [D]thôi
Thì đâu [B7]còn ước vọng xa[Em] vời.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận