- - -
thế bấm
[A] Chiều buồn về quắt [E7] quay ngày tháng xoay mòn giấc [F#m] mơ
[Bm] Vàng khua hiu hắt [A] trên cung đàn đã chùng nhịp đời phôi [E7] pha
Em [A] thấy bóng thiên đường vừa [F#m] khuất khi tàn cơn [Em] mê
[A] Lệ nhỏ xuống đêm [E7] thâu từng ái ân [Bm6] sâu vời vợi [A] tan

[C#m] Có những điều tôi muốn nói cùng [F#m] em, vẫn vời vợi trên [Em] cao
Những điều tôi muốn [A] hiểu vẫn mù cõi vực [E7] sâu
Này [Em] em, em vẫn [Bm] biết tình vương nhiều tội lỗi [E7]
sao cứ bước vào chuốc lấy những thương [A] đau.

Hồn dật dờ bến [E7] xưa, buồn vấn vương hoài tháng [F#m] năm
[Bm] Nhịp trùng dương xót [A] xa theo đợt sóng dồn dập gọi tên [E] ai
[A] Em dõi bóng thiên đường vừa [F#m] khuất khi tàn cơn [Em] mê.
[A] Tình là những cơn [E7] mê nhịp bước chênh [Bm6] vênh đời buồn [A] tênh.

Sheet PDF 'Thiên đường quạnh hiu'

1864.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận