- - -
thế bấm
[C] Đường nào vào thiên đàng [G7] ái ân
[F] Là đường vào nhịp thở [C] lân-lân
Mùa [Am] xuân đang đi trong lời yêu [Dm] mới
Có hoa [G7] vàng phủ đường mòn gót chân [C] mềm

[C] Lạc vào vườn Xuân tình [G7] ngất ngây
[F] Thả hồn vào cơn gió [C] mê say
Cành [Am] hoa tươi chôn sâu cành xa [Dm] vút
Để muôn [G7] đời mình còn được yêu nhé [C] em

[C] Yêu mới biết quên [F] thời gian
Khi biết [Am] yêu hoa sẽ mãi không phai [Em] tàn
Đừng [Dm] nghe chim ru tai tìm hư [Em] ảo
Không tim [G7] nào say đắm hơn anh [C] đâu

[C] Chờ một ngày pháo hồng [G7] réo vui
[F] Là đường về ôm bóng [C] đơn côi
Vừa [Am] khi đôi tim yêu được giải [Dm] thoát
Bứt gông [G7] xiềng là mình tính chuyện trăm [C] năm
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận