- - -
thế bấm
Bao nhiêu cuộc [Em] vui bấy nhiêu giọt [C] sầu
Em đã khóc cho anh từng [Am] đêm [D]
Bao nhiêu cuộc say bấy nhiêu hận [B7] sầu
Em đã lỡ vương mang [Em] vì anh
Đêm thâu từng [C] canh cô đơn em [Am] chờ
Rồi đến [D] lúc nỗi đau vỡ [B7] oà thành tiếng mưa [Em] đêm

Em [Em] muốn quay lưng bỏ lại niềm đau phía [Am] sau
Em [B7] muốn ra đi thôi không cần anh [Em] nữa đâu [D]
Bàng hoàng anh [C] biết giờ đã mất [B7] em
Nhưng cố níu [Am] kéo tình [D] yêu em dành cho [B7] anh

Xin [Em] hãy tin anh một lần nữa [B7] thôi
Anh [D] nói tin anh lần [Am] cuối này thôi
Dù cho anh đã bao lần gian [Em] dối
Dù cho [C] anh đã bao lần bóp [D] nát trái tim em
Trái tim tội tình vì [B7] anh mà rướm máu

Tha [Em] thứ cho anh một lần nữa [B7] thôi
Hãy [D] đến bên anh lần [Am] cuối này thôi
Vì tình yêu em dành cho anh quá [Em] lớn
Vì tình [C] yêu em làm thay [D] đổi đời anh
Vì tình yêu, xin [B7] hãy tin anh thêm [Em] một lần
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận