- - -
thế bấm
Thế [Em] rồi mùa hè qua từ đấy tạm biệt nhau ngày [C] ấy thương nhớ trong tim [B7] đầy
Nhớ [Em] hoài miền thuỳ dương nước [Am] xanh chiều chiều hai đứa [Em] mình ngồi nhìn đợt sóng [B7] nhô
Biết [Em] đâu ngày vui sao chóng [Am] tàn giã từ nhau vội [C] vàng phượng tàn trên hè [B7] phố
Nhìn [Am] trăng khuya tránh bên mái [Em] lầu cánh phượng đã nhạt [Am] màu ép [B7] trong lòng tay [Em] sầu.

[Am] Nhớ sao [Em] nguôi rặng thông [Am] tiễn đưa chúng [D7] mình một lần [G] cuối
[E7] Tóc em [Am] bay chiều theo [B7] gió cuốn mắt em u [Em] buồn
[Am] Viết tên [Em] anh và tên [Am] em trên cát [D7] biển đùa theo [G] sóng
[E7] Phút chia [Am] tay mình lưu [B7] luyến quá để ngày mai biết [Em] sao.

Thế [Em] rồi mùa hè qua từ đấy trời vào thu dạo [C] ấy nghe lá rơi vai [B7] gầy
Mỗi [Em] chiều nhìn hoàng hôn lướt [Am] êm cõi lòng thương nhớ [Em] về biển sóng lòng mướt [B7] xanh
Có [Em] ai đang đứng nhìn sóng [Am] buồn nhớ lại câu tạ [C] từ hẹn về thăm lần [B7] nữa
Giờ [Am] đây xin nhớ nhau cho [Em] tròn khắc vào đáy tâm [Am] hồn bóng [B7] ai một đêm [Em] hè.

Sheet Ảnh 'Thế rồi một mùa hè'

Thế rồi một mùa hè sheet(bản nhạc) Thế rồi một mùa hè sheet(bản nhạc) Thế rồi một mùa hè sheet(bản nhạc) Thế rồi một mùa hè sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận