- - -
thế bấm
1. Thánh [Am]Thần, khấn xin ngự [C]đến, hồn [Dm]con [E7]đang mong chờ [Am]Ngài,
suối nguồn thánh ân hiện [C]xuống, này dương [E]gian, xin Ngài đổi [F]mới.
Ngài [G]ơi, xin Ngài hãy [Am]đến, chiếu [Dm]sáng thế gian u [E]mê tối [Am]tăm.
Ngài [G]ơi, xin Ngài hãy [F]đến, hiển [E]linh Ngài [A]ơi.
2. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài,
mở lòng sáng soi đường đi, tìm chân lý, công bình bác ái.
Ngài ơi, xin Ngài thương đến, uốn nắn nẻo đi quanh co sai lầm.
Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, dẫn đi đường ngay.
3. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài,
dẫn về những chiên lạc hướng, về chung sống trong đàn chiên Chúa.
Ngài ơi, xin Ngài thương giúp chỉ lối những ai đi xa chưa về.
Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, ủi an Ngài ơi.
4. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài,
sưởi lòng những ai lạnh giá, gặp phong ba, không còn tin yêu.
Ngài ơi, xin Ngài trông đến, đốt cháy lửa thiêng vô biên mến thương.
Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, đến ban bình an.
ÐK: Lạy Ngài xin [A7]đến dẫn [D]đắt chúng con trên [A]đời.
Cầu Ngài liên [C#m]kết chúng [Bm]con nhất tâm trong [E]Ngài. [A]
Cầu Ngài ban [A7]ơn thêm [D]sức kiên vững không [C#m]lay.
Sống sao nên [E]người con [E7]Chúa chứng nhân tình [A]yêu.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận