- - -
thế bấm
Kết liên [G] lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên
Giơ nắm tay [C] thề gìn giữ hoà [G] bình độc lập tự [D7] do

Kết liên [G] lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến [Bm] bước
Đánh tan quân [C] thù xây đắp cuộc [D7] đời hạnh phúc ấm [G] no

Đi lên thanh [C] niên chớ ngại ngần [G] chi
Đi lên thanh [D7] niên làm theo lờii [G] bác

“Không có việc gì [Em] khó, chỉ [C] sợ lòng không [G] bền
Đào [Em] núi và lấp [Bm] biển, quyết [D7] chí ắt làm [G] nên"

Sheet PDF 'Thanh niên làm theo lời Bác'

3764.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận