- - -
thế bấm
1. Bóng trăng trắng [C] ngà có [Em] cây đa to
Có thằng cuội [G] già ôm [F] một mối [C] mơ
Lặng [Em] im ta [F] nói cuội [G] nghe
Ở [Am] cung trăng [F] mãi làm [C] chi
Bóng trăng trắng [C] ngà có [Em] cây đa to
Có thằng cuội [G] già ôm [F] một mối [C] mơ

2. Gió không có [C] nhà, gió [Em] bay muôn phương
Biền biệt chẳng [G] ngừng trên [F] trời nước [C] ta
Lặng [Em] nghe trăng [F] gió bảo [G] nhau,
Chị [Am] kia quê [F] quán ở [C] đâu
Gió không có [C] nhà, gió [Em] bay muôn phương
Biền biệt chẳng [G] ngừng trên [F] trời nước [C] ta

3. Các con dế [C] mèn suốt [Em] trong đêm khuya
Hát xẩm không [G] tiền nên [F] nghèo xác [C] xơ
Đền [Em] công cho [F] dế nỉ [G] non,
Trời [Am] cho sao [F] chiếu ngàn [C] muôn
Các con dế [C] mèn suốt [Em] trong đêm khuya
Hát xẩm không [G] tiền nên [F] nghèo xác [C] xơ

4. Sáng rơi xuống [C] đời, sáng [Em] leo lên cây
Sáng mỏi chân [G] rồi, sáng [F] ngồi xuống [C] đây
Cùng [Em] trông ánh [F] sáng cười [G] vui
Chị [Am] em ta [F] hãy đùa [C] chơi
Sáng rơi xuống [C] đời, sáng [Em] leo lên cây
Sáng mỏi chân [G] rồi, sáng [F] ngồi xuống [C] đây

5. Các em thích [C] cười muốn [Em] lên cung trăng
Cứ hỏi ông [G] trời cho [F] mượn cái [C] thang
Mười [Em] lăm tháng [F] tám trời [G] cho
Một [Am] ông trăng [F] sáng thật [C] to
Các em thích [C] cười muốn [Em] lên cung trăng
Cứ hỏi ông [G] trời cho [F] mượn cái [C] thang

Các em thích [C] cười muốn [Em] lên cung trăng
Cứ hỏi ông [G] trời cho [F] mượn cái [C] thang.

Sheet Ảnh 'Thằng Cuội'

Thằng Cuội sheet(bản nhạc) Thằng Cuội sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận