- - -
thế bấm
Tháng [Am] Bảy chưa mưa, [Dm] em đi thành phố [Am] lạnh
Nhịp [F] xe cằn [G7] cỗi lối lên phi [C] trường
Lời nhạc [E] nào tiễn [Am] đưa
Ôi cặp mi sầu và đôi mắt [F] lệ
Dấu kín khăn [E] tay, vai nhỏ hững [Am] hờ
Bàn tay trống [E] không dài thêm mưa [Am] với
Lối ngập [Dm] ngừng, ngập [E] ngừng chẳng kịp vẫy [E7] theo.

Tháng [Am] Bảy em [Dm] đi, trời sắp mưa [Am] nhiều
Lòng rưng rưng [F] ướt, không khăn nào thấm [Am] hết
Vòng tay tạ [Dm] từ, lên buồn tha [E] thiết
Chiếc hôn cuối [E7] cùng, còn ấm trên [Am] môi
[E7] Em đi [Am] rồi, anh trở về hồn lạnh mắt sao [B7] rơi
Từ nay tay [F] thơ, bỏ [E] hoang [E7] giã [Am] từ.

Sheet Ảnh 'Tháng bảy chưa mưa'

Tháng bảy chưa mưa sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận