- - -
thế bấm
Bến đơi người [D]xưa, nước mắt chảy dài trên [Am]sông
Có một người [D]quên một người cớ sao nhớ [Am]hoài
Lời thề đã [C]trao khi [Em]xưa chắc ai còn còn [F]nhớ
Người giờ ấm [D]êm cao [Em]sang quên nghĩa quên [Am]tình.

Chuyến đò người [D]đi đâu nhớ bến chiều nơi [Am]xưa
Kỷ niệm tàn [D]phai như cơn gió thoảng vô [Am]tình
Chiều chiều đứng [C]trông xa [Em]xa ngóng ai về [F]bến
Chỉ là mênh [D]mông con [Em]nước với riêng mình [Am]ênh.

Thà người đừng [Am]hứa thà người đừng [Em]hứa
Sẽ mãi yêu [G]tôi sẽ mãi bên [C]tôi đến suốt cuộc [Em]đời
Thà người đừng [Am]hứa thà người đừng [Em]hứa
Có lẽ bây [G]giờ tôi đâu phải [C]khóc nhớ một người [Am]dưng.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận