- - -
thế bấm
Buồn nào [Em] hơn đêm nay
Khi thấy [G] em trên đường phố
[Em] Tay trong tay âu yếm [D] vui bên nhân tình
[Am] Nghe lòng nát [Em] tan rã rời
[Am] Yêu nhiều chẳng [Em] được bao nhiêu
Giờ [G] đây em ơi, đã [C] xa nhau thật sao?
Tìm em nơi nao, làm [B7] tim ta nhói đau

Thà rằng chia [Em] tay nhau người ơi
Đừng lanh [C] quanh trên đầu môi
Nếu trong [Am] tim em còn tôi
Chọn một trong hai mà thôi.
Đời tôi không [D] biết gian dối
Trọn tình yêu trao về em
Đã yêu [C] ai chung tình thật [B7] nhiều

Thà rằng mình [Em] cô đơn còn hơn
Để yêu [C] em mang khổ đau
Thế nhân [Am] ơi bao đổi thay
Còn gì đâu nữa mà vui
Giờ tìm chút [D] ánh sáng lẻ loi
Về soi lối chân trời mới
Với em [C] yêu [B7] thì thôi bái [Em] bai

* Nếu trên cõi [F] đời chẳng ai chung tình
Thì tôi [C] xin làm người cô [F] đơn
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận