- - -
thế bấm
Một chiều thu [A] xưa e ấp bên [D] nhau
[E7] Lặng nhìn mây trôi mơ mối duyên [A] đầu
[F#m] Mơ ngày hai [D] đứa bước chung nhịp [F#m] cầu
Dệt [E7] bao mộng thắm cho [A] nhau
Và [D] mơ đến mai [E7] sau

Mà chiều thu [A] nay ai nỡ bước [D] đi
[E7] Ðể hồn bơ vơ giữa tuổi xuân [A] thì
[F#m] Ôm sầu cay [D] đắng đớn đau riêng [F#m] mình
Tàn [E7] phai một giấc mơ [A] hoa
Thương [E7] ngày vui chóng [A] qua [D] [A]

Ngàn năm mây vẫn [E7] bay
Có buồn chăng hỡi [D] ai
Sao tình đời chóng [A] phai
Ái [D] ân xưa quên [F#m] rồi
Bước đi không đôi [E7] lời
Còn gì đâu [D] nữa ân [E7] tình

Rồi người ra [A] đi đẹp mối tơ [D] duyên
[E7] Còn một mình tôi thương chút hương [A] nguyền
[F#m] Cho dù ai [D] đã bước sang ngang [F#m] rồi
Mình [E7] tôi một bóng đơn [A] côi
Thương [E7] ngàn đời khó [A] nguôi [D] [A]

Sheet PDF 'Tan vỡ'

26.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận