- - -
thế bấm
1. Nguyễn Hưng hát tone [Cm]

[Cm] Chỉ có [G] em trong màn [Fm] đêm căn phòng [Cm] vắng
Nhớ đến [G] anh hoen bờ [Fm] mi tình [G] gian dối [Ab]
Xót [Bb] xa ân tình [Cm] xưa lời yêu đã thay lòng [Ab]
Xé nát [Bb] tim em bằng lời [Cm] yêu đầu môi dối gian.

Người yêu [Fm] ơi đành chia tay khi anh đã thay [Cm] lòng
Ân tình không còn bên đời tình tôi [Fm] ta lời thề xưa yêu em là [G] gian dối [Ab]
Nước mắt đắng [Bb] cay khi tình [Cm] yêu ngày xưa đã qua [Ab]
Chia tay em [Bb] nhé, khi ân [Ab] tình đã không [Bb] còn
Tiếng yêu [Ab] xưa đã xa [Bb] rồi … [G] Goodbye, goodbye [Cm] my love

-------
2. Lưu Bích hát tone [Fm]

[Fm] Chỉ có [C] em trong màn [Bbm] đêm căn phòng [Fm] vắng
Nhớ đến [C] anh hoen bờ [Bbm] mi tình [C] gian dối [C#]
Xót [Eb] xa ân tình [Fm] xưa lời yêu đã thay lòng [C#]
Xé nát [Eb] tim em bằng lời [Fm] yêu đầu môi dối gian.

Người yêu [Bbm] ơi đành chia tay khi anh đã thay [Fm] lòng
Ân tình không còn bên đời tình tôi [Bbm] ta lời thề xưa yêu em là [C] gian dối [C#]
Nước mắt đắng [Eb] cay khi tình [Fm] yêu ngày xưa đã qua [C#]
Chia tay em [Eb] nhé, khi ân [C#] tình đã không [Eb] còn
Tiếng yêu [C#] xưa đã xa [Eb] rồi … [C] Goodbye, goodbye [Fm] my love

-------
3. Lưu Bích & Nguyễn Hưng song ca tone [Dm]

[Dm] Chỉ có [A] em trong màn [Gm] đêm căn phòng [Dm] vắng
Nhớ đến [A] anh hoen bờ [Gm] mi tình [A] gian dối [Bb]
Xót [C] xa ân tình [Dm] xưa lời yêu đã thay lòng [Bb]
Xé nát [C] tim em bằng lời [Dm] yêu đầu môi dối gian.

Người yêu [Gm] ơi đành chia tay khi anh đã thay [Dm] lòng
Ân tình không còn bên đời tình tôi [Gm] ta lời thề xưa yêu em là [A] gian dối [Bb]
Nước mắt đắng [C] cay khi tình [Dm] yêu ngày xưa đã qua [Bb]
Chia tay em [C] nhé, khi ân [Bb] tình đã không [C] còn
Tiếng yêu [Bb] xưa đã xa [C] rồi … [A] Goodbye, goodbye [Dm] my love
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận