- - -
thế bấm
Từng ngày [C]qua, ở bên cạnh em mà không n [G]ói ra
Rằng con [F]tim của anh đã yêu, yêu em yê [C]u rất nhiều!
Tình đơn [F]phương mình anh lặng câm, anh chôn kín [C]trong lòng
Sợ nói r [Dm]a thì em sẽ không còn bên anh [G]n ữa
Rồi người ta ở đâu tự nhiên cùng em sánh đôi
Người ta luôn ở bên cạnh em, quan tâm em rất nhiều
Và tim em hình như đã yêu, em như đa xiêu lòng
Chợt nhói đau anh biết, anh mất em
[C]rồi!
Tại vì a [Am]nh đã quá nhút nhát, anh cứ [Em]l uôn yên lặng
Tại sao mà [F]khi ở bên cạnh em anh khô [C]ng thể nói ra
Những nghĩ [Dm]suy của anh, rằng: [G]“An h yêu [C]mìn h em!”
Để giờ [F]đây anh cứ phải oán trá [G]ch anh
Tại anh không dũng cảm mới thế nên mất em trong đời
Phải chi ngày xưa ở bên cạnh em anh có thể nói lên
Nói: “Trái tim của anh dành cho em mà thôi!”
Giờ mu [F]ốn nói cũng [Em]không còn [Am]cơ hội
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận