- - -
thế bấm
Một tấc đất là một tấc [Am] vàng
Một viên đạn là một chiến [Dm] công
[E] Tôi hi sinh vì dân, [Dm] anh hi sinh vì dân
[Am] Để diệt xong loài bạo [F] tàn [C] xâm lấn quê [Am] hương [E7]

Thề không để một tên sống [Am] còn
Thề không để giặc thù tiến [Dm] lên
[E] Ta cho nhau niềm tin, [Dm] quân dân ta hùng anh
[Am] Vì một viên đạn đồng [F] này, [G] phải lập nên chiến [Am] công

Chiến công đó ta xây bằng [G] xương bằng [Am] máu
[G] Giữ cho quê hương ta bờ [C] cõi vẹn [Am] toàn
[G] Đất ông [Dm] cha phải gìn giữ [G] lấy
[Em] Dù một tấc đất cũng là giang [Am] sơn

Một tấc đất là một tấc [Am] vàng
Một viên đạn là một chiến [Dm] công
[E] Non sông đang chờ ta [Dm] muôn dân đang cần ta
[Am] Thì một viên đạn đồng [F] này [G] hải lập nên chiến [Am] công
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận