- - -
thế bấm
1. [D] Em có [A7] buồn riêng đôi sớm [Bm] mai
Con [G] đường có [Em] những đoạn chia [D] phôi
Ngọn [Em] cây có [D] những trời giông [A7] bão
Ta có nghìn năm đợi một [D] người

2. Em dấu [A7] bàn tay trong tóc [Bm] mây
Những [G] ngày mưa [Em] dấu nắng trên [D] cây
Đàn [Em] chim dấu [G] những mùa di [A7] trú
Ta dấu hờn ghen góc trái [D] này

ĐK: Em tiếc màu [Em] xanh sớm ố [F#m] vàng
Bông [G] hồng tiếc thuở nụ đương [D] non
Những [G] con bướm tiếc thời trong [Em] kén
Ta tiếc thiên [A7] đàng sớm lập [F#m] xong [D]

Ai biết trần [Em] gian có thuở nào?
Núi [A7] sông ai dựng giữa chiêm bao?
Dung [Em] nhan ai lạnh trong chiều [D] ấm?
Ta thấy [A7] ta trong lối tuyệt.[D] mù
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận