- - -
thế bấm
Tone gốc Bm: Capo 2
[Am]Xuân qua rồi thu
Năm thay nhau ngày đêm ta chưa thấy [Em]yên bình
[Am]Không gian lặng im em trôi lăn nghìn năm, em như cánh [Em]hoa bay
[F]Ta yêu nhau từ khi anh chưa biết [C]anh bây giờ
[F]Lời hứa sẽ quay lại, dẫu bao bịt [G]bùng cách ngăn.

[Am] [Em]
[Am] [Em]
[F] [C]
[F] [G]

Anh [C]hứa sẽ nhận ra, khi dấu [Em]chân em tìm anh
Anh [F]hứa sẽ đậm sâu, như đất [G]hiền ôm lấy cây
Ta [C]hứa sẽ nhận ra, ta đã [Em]yêu nhau từ lâu
Ta [F]hứa sẽ tìm nhau, đến [G]vạn muôn kiếp sau, đã [Em]vạn muôn kiếp trước
Sẽ [Am]vạn muôn kiếp nữa đến [F]bao giờ, thế gian [G]ngừng

Em [C]muốn được cùng anh, em ước [Em]ao được cùng anh
Đi [F]hết khung trời kia, hết [G]lòng trao đến anh
Ta [C]hứa sẽ nhận ra, ta đã [Em]yêu nhau từ lâu
Ta [F]hứa sẽ tìm nhau, đến [G]vạn muôn kiếp sau, đã [Em]vạn muôn kiếp trước
Sẽ [Am]vạn muôn kiếp nữa đến [F]bao giờ, thế gian [G]ngừng
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận