- - -
thế bấm
1. [C] Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang
Tôi gặp một tà áo [Dm] tím
Nhẹ thấp thoáng trong nắng [Am] vương
Màu áo tím ôi luyến [F] thương
Màu áo tím ôi vấn [C] vương. [Em] [Am]

Rồi về đêm [C] đêm mơ màu áo [F] ấy
Màu áo tím hôm [C] nào
Tình [Am] quyến luyến ban [Dm] đầu
Chập [E] chờn tâm tư màu [Am] áo [D] thoáng chiêm [G] bao.

ĐK:
[C] Mong một tà [F] áo, một tà [C] áo qua đường
Như [Dm] mong một lời nói, một lời nói yêu [G] thương
[C] Mặc thời gian dìu đôi cánh biếc
[F] Mặc giòng sông dịu hiền luyến tiếc
[G] Mặc chiều thu buồn như gối [F] chiếc
[E] Tôi mơ màu [Am] áo
[Dm] Ước mong sao áo màu khép kín tim [G] nhau.

2. [C] Để rồi chiều chiều lê chân bên dòng Hương Giang
Mong tìm lại tà áo [Dm] ấy
Màu áo tím nay thấy [Am] đâu
Người áo tím nay thấy [F] đâu
Dòng nước vẫn trôi cuốn [C] mau. [Em] [Am]

Rồi chợt nghe [C] tin qua lời gió [F] nhắn
Người áo tím qua [C] cầu
Tà [Am] áo tím phai [Dm] màu
Để [E] dòng Hương Giang hờ [Am] hững [G] cũng nao [C] nao.

Sheet PDF 'Tà áo tím'

taaotim.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận