- - -
thế bấm
Lội bùn [Am] dơ băng lau lách xuyên đêm
Sương trắng [F] rơi vai tôi [G] buốt lạnh [C] mềm
Chim muôn [Dm] buồn rủ nhau bay về [Am] đâu
Ngẩn ngơ lũ [Dm] vượn gọi [Em] nhau

Nào những [Am] khi ôm thép súng tê tay
Đắm mắt [F] theo bao hư [G] ảo thở [C] dài
Nơi chốn [Am] xa cuộc đời mẹ quản [Dm] gánh
Em còn khều [Em] sáng ánh đèn từ sương [Am] mai

Mẹ [C] biết bây [F] giờ con [D] ngồi phố [Am] nhỏ
Gió hẹn mưa [F] thề một [C] khi con về [E] quê ngoại [Am] xưa
Để mẹ [F] nhắn lời [Em] thăm
Đường làng [C] cũ năm [F] nào khi con còn bé [Am] nhỏ
Theo mẹ đến [F] trường giờ [G] đây con đường xưa còn [Am] đó
Tóc liễu vờn [E7] gió ru [Am] buồn

Bận hành [Am] quân nên chắc khó thăm nhau
Nhưng có [F] nhau như hơi [G] thở vào [C] đời
Tóc em [Dm] còn cỏ thơm hương cỏ [Am] may
Để anh nói [Dm] chuyện ngày [Em] mai
Bạn bè [Am] anh theo lớp tuổi ra đi
Dăm đứa [F] thân nghe [G] tin chẳng trở [C] về
Xin có [Am] em nguyện cầu cho đời [Dm] anh
Đá mềm chân [Em] cứng để mẹ còn tương [Am] lai

Sheet Ảnh 'Sương trắng miền quê ngoại'

Sương trắng miền quê ngoại sheet(bản nhạc) Sương trắng miền quê ngoại sheet(bản nhạc) Sương trắng miền quê ngoại sheet(bản nhạc) Sương trắng miền quê ngoại sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận