- - -
thế bấm
1. Ta trách cho chuyện [Dm] đời lọc lừa trên những bờ [F] môi
Đời bao trái [Bb] ngang mới [Dm] hay thói đời là [F] thế [Dm]
Khi lúc giàu [Gm] sang có [Dm] tiền thì có bạn có [F] tình [Dm]
Công danh sang [C] giàu vội mời đón đưa ngày [A7] đêm

2. Ta ngẫm cho sự [Dm] đời bạc vàng không cánh mà [F] bay
Đời như nấc [Bb] thang xuống [Dm] lên thăng trầm hư [F] ảo [Dm]
Khi giấc mơ chợt [Gm] tan hết [Dm] tiền thì hết bạn hết [F] tình [Dm]
Ai thương yêu [C] mình một [A7] đời cũng thế mà [Dm] thôi.

ĐK: [Bb] Ta đã cho [F] người không mong [Dm] gì người trả cho [F]tôi
Tìm ai luôn thủy [Bb] chung đếm [F] sao vẫn trên đầu [Dm] ngón
Rượu nhấp vào [Gm] môi giã [Dm] biệt tháng năm huy [A7] hoàng
Uống cho say [C] đời vì [A7] tiền đen trắng đổi [Dm] thay.

3. Thôi hãy quên chuyện [Dm] buồn ngọt bùi cay đắng bờ [F] môi
Đời bao dối [Bb] dang biết [F] đâu bến bờ trần [Dm] thế
Bạn bè ngày [Gm] xưa ngoảnh làm ngơ người tình ngày [C] xưa đã phụ tôi
Ngẫm cho sự [A7] đời giàu hèn cũng thế mà [Dm] thôi.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận