- - -
thế bấm
Dòng [G]đời sóng gió, còn [D]nhiều gian khó
Bao [A]nhiêu nỗi đau, [Bm]khi mất nhau
Đời [G]nhiều ngang trái [D], lòng người thay đổi
[A]Tìm lại nơi đâu
Cuộc [G]đời có lúc không muốn giữ những thương đau
Nước [Bm]mắt cứ thẫm đẫm tim sâu
Vẫn [D]đó, có anh [A]gần em
Dù [G]đời có lúc chẳng ước chỉ muốn buông xuôi
Vẫn [Bm]ước sẽ mãi yêu hoài
Vẫn [D]đó có anh [A]gần em
[G]Hãy đến cùng [Bm]anh nhé
Mình [D]hãy về bên nhau
Hãy [A]đến gần anh dẫu đời sống có bao buồn [G]phiền
Ngọn [Bm]đuốc từ đêm nay, bừng [D]cháy cháy trọn cho nhau
Dẫu [A]cho ngày mai có nhiều đắng cay [G]cuộc đời
Mình [D]gần nhau mãi
Trọn [G]đời gần nhau mãi
Mình gần nhau mãi
Trọn đời gần nhau mãi
Đoạn 2
Ngày mai đây, niềm tin yêu
Cơn mưa sẽ tan và mang nắng về
Hãy quên đi
Đừng cay đắng
Lạnh lùng trao nhau
cuộc đời có lúc không muốn giữ những thương đau
Nước mắt cứ thẫm đẫm tim sâu
Vẫn đó có anh gần em
Dù đời có lúc chẳng ước chỉ cố buông xuôi
Vẫn ước sẽ mãi yêu hoài
Vẫn đó có anh gần em
Hãy đến cùng anh nhé
Mình hãy về bên nhau
Hãy bên gần anh dẫu đời sống có bao buồn phiền
Ngọn đuốc từ đêm nay, bừng cháy trọn cho nhau
Dẫu cho ngày mai có nhiều đắng cay cuộc đời
Mình gần nhau mãi
Trọn đời gần nhau mãi
Mình gần nhau mãi
Trọn đời gần nhau mãi
Anh đã đi qua niềm đau ấy
Nỗi đau đã khiến tim em đau vướng
Tựa vào vai anh cùng đi đến nơi bình minh mãi mãi
ahhhh
Hãy đến cùng anh nhé
Mình hãy về bên nhau
Hãy bên gần anh dẫu đời sống có bao buồn phiền
Mình biết từ đêm nay, mình cháy trọn cho nhau
Dẫu cho ngày mai có nhiều điều đắng cay cuộc đời
Ngọn đuốc từ đêm nay, bừng cháy trọn cho nhau
Dẫu cho ngày mai có nhiều đắng cay cuộc đời
Mình gần nhau mãi
Trọn đời gần nhau mãi
Mình gần nhau mãi
Trọn đời gần nhau mãi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận