- - -
thế bấm
[C]Chim Kơ tia bay tới, nghiêng cánh [Em]chào Dakrong.
Pơ [Dm]lang khoe sắc [Em]thắm, gió [Dm]đưa hương [C]đôi bờ.
[Cm]Tây Nguyên ta uống nước, một nguồn nuớc Cách mạng,
một nguồn nuớc [Fm]Bác [Eb]Hồ [G]hê... hế....
[Cm]Ta gọi mùa xuân [Eb]tới, cho tiếng [Cm]ca rộn vang.
Ta gọi mùa xuân [Gm]tới, cho tiếng ca [Cm]rộn ràng.
Ta nghe trong lòng [Gm]núi, những bước chân [Bb]Truờng Sơn
của đoàn quân [Fm]giải phóng [Bb]mang mùa xuân [Eb]chiến thắng.
Dakrong [Gm] [G]ơi!, Tây [C]Nguyên ơi !
Tôi hát cho [G]dòng sông Dakrong luôn [C]chảy xiết.
Tôi hát cho nhà [Eb]rông, đêm ngày luôn [Cm]đỏ lửa,
Cho tiếng đàn [Ab]T'rưng vang, vang điệu [Cm]dòng suối.
Dakrong [Fm]ơi, dòng sông thương [Gm]nhớ
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận