- - -
thế bấm
Vòng hợp âm: [Em] [G] [C] [G]

Ngày dài trôi [Em] quá [G] lâu từ [C] khi ta gặp [G] nhau
Và tôi [Em] sẽ nói hết những [G] điều chôn sâu này [C] khi ta gặp [G] lại
Đường dài ai [Em] đã [G] đi mở [C] ra hy vọng [G] mới
Và tôi [Em] sẽ cất bước [G] tiếp trên con đường này [C] khi ta gặp [G] lại
Một ngày [C] khi ta gặp [G] lại

[Em] [G]
Qua bao gian [C] khó luôn luôn bên nhau như anh em [G] sinh ra trong một gia đình
[Em] Chắp cánh bay trên cao giữa muôn vì [G] sao soi sáng mỗi con đường
[C] Mãi đưa nhau đi khắp bốn [G] phương

* Hãy để tia [Am] sáng [G] soi đường [D] đi [G]
[Am] Giữ mãi những [G] kỷ niệm không thể [D] quên [G]
Và dù cho [Am] đi đến [G] đâu hãy luôn như ban [C] đầu...[G] oh...

---------------------

Hook: Charlie Puth

It's been a [Em] long [G] day, with-[C]out you my [G] friend
And I'll [Em] tell you all [G] about it when I [C] see you [G] again
We've come a [Em] long [G] way from [C] where we [G] began
Oh I'll [Em] tell you all [G] about it when I [C] see you [G] again
When I [C] see you [G] again.

Verse 1: Wiz Khalifa
[Em]
[G] Damn, who knew all the [C] planes we flew
[G] Good things we been through
That [Em] I'd be standing right [G] here talking to you
Bout [C] another path
I [G] know we loved to hit the road and laugh
[Em] But something told me [G] that it wouldn't last
Had to [C] switch up look at [G] things different see the bigger picture
[Em] Those were the [G] days
Hard work forever pays
[C] Now I see you in a [G] better place.

Pre-Hook: Wiz Khalifa
[Em] [G]
How could we [C] not talk about family [G] when family's all that we got?
[Em] Everything I went through [G] you were standing by my side
And [C] now you gon' be with me [G] for the last ride.

Hook: Charlie Puth

Verse 2: Wiz Khalifa
[Em] [G]
First, you [C] both go out your way
[G] And the vibe is feeling strong
And what's [Em] small turned to a [G] friendship
A friendship turned to a [C] bond
And that [C] bond will never be broken
The [G] love will never get lost
[Em] [G]
And when brother-[C]hood come first
Then the [G] line will never be crossed
[Em] Established it on our own
When that [G] line had to be drawn
And that [C] line is what we reached
So [G] remember me when i'm gone.

Pre-Hook: Wiz Khalifa

Bridge: Charlie Puth
So let the [Am] light [C] guide your [D] way, [G] yea
[Am] Hold every [C] memory as you [D] go [G]
And every [Am] road you [G] take will always lead you [C] home [G]
Hoooooome.

Hook: Charlie Puth
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận