- - -
thế bấm
Quê [Am] hương là gì? Quê [A7] hương là [Dm] gì?
Chắc em [Em] biết nên tiếng hát buồn da [G] diết
Nhớ mẹ [C] già, nhớ mẹ [Em] già mà nước [E7] mắt rưng [Am] rưng
Quê hương là gì [A7] quê hương là [Dm] gì thương em [G] quá em [Am] ơi

[G] Nơi kia dù cho em có [C] được
[Am] Bụi bạc hà [Dm] xanh, một [G] bóng lá [E7] me
Thương em [Am] quá em [Dm] ơi
Nơi [C] kia dù cho em có [G] đựơc.

Tô canh chua [Em] nhỏ một mẻ cá [C] kho
Để [Em] em nhớ về làng quê
Đồng [Dm] xanh xanh lúa mượt cánh [G] cò
Dòng [Em] sông in bóng một con [Am] đò.

Quê hương [C] ta sóng [A7] biển vẫn dạt [Dm] dào
Mẹ vẫn [F] lom khom môi trầu móm [Em] mém
Khói bếp [Dm] bay bay vùng trời kỷ [Em] niệm
Bữa cơm [G] nghèo gạo lức ruộng [C] sâu.

Cá trê [A7] nấu với ruột [D] bầu
Thương em nên [Am] lá sầu [E7] đâu đắng [Am] hoài
[G] Sầu dâu [C] đắng hoài [F] em [C] ơi
Cá trê [A] nấu với ruột [D] bầu
Thương anh nên [Am] lá sầu [E7] đâu đắng [Am] hoài
[G] Sầu đâu [C] đắng hoài, đắng [Em] hoài anh [Am] ơi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận