- - -
thế bấm
Theo năm tháng hoài [Dm] mong
Thư gởi đi mấy lần đợi hồi âm chưa [A] thấy
Em [Gm] ơi nhớ rằng [Bb] đây
Còn [F] có anh đêm [A] ngày hằng thương nhớ vơi [Dm] đầy
Ngày [F] đi mình đã [Gm] hứa
Toàn những lời chan [F] chứa còn [Bb] hơn gió hơn [A] mây
Mỗi [Dm] tuần một lần [Gm] thư
Kể nghe niềm thương [Dm] nhớ kể nghe niềm ước [A] mơ

Nhưng em vắng hồi [Dm] thư
Hay là em hững hờ hoặc là em không [A] nhớ
Anh [Gm] đâu khác người [Bb] xưa
Ngày [F] lẫn đêm mong [A] chờ tình yêu nói sao [Dm] vừa
Từ [F] lâu đành xa [Gm] vắng
Đời trăm ngàn cay [F] đắng hỏi [Bb] em biết hay [A] chăng
Chỉ [Dm] cần một hồi [Gm] âm
Là anh mừng vui [F] lắm cớ [A7] sao em phụ [Dm] lòng

Ngày [G] xưa em còn nhớ
Nàng Tô [D] Thị bồng con ngóng trông
Thời [G] gian đã hoài công
Người thành [Bb] đá ngàn kiếp yêu thương [A] chồng
Ngày [G] nay anh nào thấy
Lòng chân [D] thành của thế nhân
Tìm [G] đâu trong tình yêu
Được bền [Bb] lâu để kiếp sau không [A] sầu

Anh mơ ước làm [Dm] sao
Cho trọn mối duyên đầu đẹp lòng em yêu [A] dấu
Xưa [Gm] Chức Nữ chàng [Bb] Ngưu
Từng [F] đắng cay dãi [A] dầu chờ Ô Thước bắt [Dm] cầu
Còn [F] anh từ xa [Gm] cách
Làm anh hờn anh [F] trách hỏi [Bb] em có hay [A] không?
Mõi [Dm] mòn đợi hồi [Gm] âm
Thềm hoa đành lẻ [F] bóng nhớ [A7] thương ai ngập [Dm] lòng

Sheet Ảnh 'Sao chưa thấy hồi âm'

Sao chưa thấy hồi âm sheet(bản nhạc) Sao chưa thấy hồi âm sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận