- - -
thế bấm
[Em] Rầm rập bước chân ta đi [D] rung chuyển đường phố [G] Sài Gòn
[D] Khi con chim [Em] én báo mùa xuân [G] về
Tin vui chiến [Am] thắng bay từ quê [C] nhà
Sài Gòn [D] ơi ta đang [G] bước trên đường chiến [B] thắng

[Em] Thề diệt hết lũ ác ôn [D] tiêu diệt giặc Mỹ [G] bạo tàn
[D] Nhân dân yêu [Em] nước đã cùng xuống [G] đường
Bên bao binh [Am] sĩ bao ngày mong [C] chờ
Cùng vùng [Am] lên súng chiến [D] công vang mùa [G] xuân

Sài gòn [C] ơi, trong lửa đạn vẫn [G] kiên gan
Hướng [C] về Mặt trận sáng [F] ngời
Sài gòn [Am] ơi, [D] đây thành phố anh [G] hùng
Đã [C] từng lập bao chiến [G] công

Vì tự [C] do đây hồi [Am] kèn tiến [D] quân
Đang thúc giục miền [C] Nam tiến [D] lên
Ta đang [Em] sống những ngày lịch [G] sử
Ta xốc tới bước trên đầu [C] thù
Ta phất [D] cao lá cờ thắng [Bm] lợi trên Sài [Em] Gòn

[Em] Sài gòn đó quê ta ơi [D] t biển lửa vẫn [G] ngời ngời
[D] Ta đi như [Em] sóng căm hờn dâng [G] trào
Xô lên trên [Am] xác quân thù hung [D] bạo
Giành mùa [G] xuân tươi [Bm] sáng khắp miền [Em] Nam

Sheet Ảnh 'Sài Gòn quật khởi'

Sài Gòn quật khởi sheet(bản nhạc) Sài Gòn quật khởi sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận