- - -
thế bấm
1. Sài Gòn [C] nắng không đổ lửa
Chỉ làm đổ một chút [Dm] mồ hôi
Giọt mồ hôi long lanh mằn [G] mặn
Thấm đẫm mùi người càng nhớ [C] nhau thêm.

2. Sài Gòn [C] bỗng mây, mưa dội
Chuyện tình mình đứng hóng [Dm] ngoài hiên
Sài Gòn đang ngày, sập mưa [G] bỗng tối
Chợt lại ngày chưa kịp [C] hôn nhau.

ĐK: Sài Gòn [F] sáng Xuân xanh gọi chào
Sài Gòn trưa nắng Hạ [Em] xôn xao
Thấp thoáng [F] Thu khi chiều [Dm] tà
Đông đến [Am] trong đêm nhạt [Em] nhoà

Sài Gòn [F] có anh và [Em] có em
Sài Gòn [Dm] của ta thật là [C] dễ thương
Hai [F] mùa mưa nắng, [C] nắng mưa
Hai [F] mùa vẫn nhớ [C] bốn mùa.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận