- - -
thế bấm
Tình yêu anh [Em]ơi cút bắt trò [Am]chơi
Em sẽ [D]trốn khi anh đuổi [G]tìm
Tình sẽ theo thời [B7]gian nhạt nhòa [G]phai, xin nhớ cho [Em]rằng:
Một lần [D]yêu phải [B7]trăm lần khổ [Em]đau
Giọt sương ban [G]sớm lấp lánh trên [Am]hoa, nụ hoa Anh [Em]đào
Đời người con [G]gái chỉ biết [Am]khi yêu, yêu [B7]nồng thắm
Thì tại [Am]sao thèm nước [C]mắt cho [D]đớn đau nỗi hận [G]sầu
Em chỉ [Am]biết có mỗi mình anh [D]thôi
Cho dù anh [B7]trót đắm say với ai em vẫn yêu, vẫn [Em]đợi chờ..
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận