- - -
thế bấm
Rừng [C] xanh bao nhiêu [F] lá
Lá [C] bao nhiêu trên [G] cành
Cây [C] xanh bao nhiêu [F] tuổi
Cây [G] già bao nhiêu [C] năm

Rừng [C] xanh rừng xanh
Em [Dm] cây non mới [F] đến
Tôi [G] đứng đó trầm [C] ngâm

Rừng [C] xanh bao nhiêu [F] gió
Gió [C] qua đây bao [Dm] lần
Bao nhiêu lần lá rụng
Bao [G] nhiêu chồi đã [C] lên

Rừng [C] xanh rừng xanh
Cây [Dm] non là em [F] đó
Còn [G] tôi như cây [C] già

Tuổi [C] thơ xanh mãi
Với [Dm] trái tim vui
Rừng [C] ơi xanh [Dm] hoài
Mái [G] tóc giùm [C] tôi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận