- - -
thế bấm
[Am] Rừng lá [Em] xanh xanh cây phủ đường [Am] đi
Thành phố [D] sau lưng ôm mộng ước [Am] gì
Tôi là người đi chinh chiến dài [C] lâu
Nên mộng ước [E7] đầu tôi nghe đã chìm [Am] sâu

[Am] Từ máy [Em] thu thanh cô nàng vừa [Am] ca
"Trọn kiếp [D] yêu anh lính khổ xa [Am] nhà"
Giữa rừng già vang tiếng hát thật [C] cao
Nhưng giữa [E7] già tôi có thấy gì [Am] đâu?

[Am] Sao không hát cho người giết giặc trên [D] cầu
Khi [G] bùn lầy còn [Em] pha sắc áo [C] xanh
Trong [G] khói súng xây [Em] thành
Mắt [Am] quầng thâm mất [C] ngủ [Em] tàn đêm khói [Am] lửa
Giờ chỉ còn hai tiếng "mến [C] anh"
[G] Sao không hát cho những [Em] người còn mãi [Am] mê
Lá [G] rừng che kín [Em] đường về phồn [Am] hoa
Sao không hát cho những [C] bà mẹ hằng đêm nhớ con [Em] xa
Hay [G] hát cho những [E7] người vừa nằm xuống chiều [Am] qua

[Am] Rừng lá [Em] xanh xanh lối mòn chạy [Am] quanh
Đời lính [D] quen yêu gian khổ quân [Am] hành
Nghe từ ngày thơ tiếng súng triền [C] miên
Đánh giặc lâu [E7] bền cho non nước bình [Am] yên

Lời hát [Em] xin gây rung động thật [Am] sâu
Đừng hát [D] như chim giữa rừng lá [Am] sầu
Xin thật lòng qua câu hát đầu [C] môi
Như lính giữa [E7] rừng yêu lá thấp mà [Am] thôi.

Sheet Ảnh 'Rừng lá thấp'

Rừng lá thấp sheet(bản nhạc) Rừng lá thấp sheet(bản nhạc) Rừng lá thấp sheet(bản nhạc) Rừng lá thấp sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận