- - -
thế bấm
[F] Meo meo meo rửa [Bb] mặt như [C] mèo
[F] Xấu xấu lắm chẳng [Dm] được mẹ [Gm] yêu
[C] Khăn mặt đâu mà [F] ngồi liếm [Am] mép
[Gm] Đau mắt [Bb] rồi lại [C] khóc meo [F] meo.

Sheet Ảnh 'Rửa mặt như mèo'

Rửa mặt như mèo sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận