- - -
thế bấm
Nào ngủ đi con [Fm]mùa đông [Bbm]đang tới ngoài hiên [Ab]
Nào ngủ đi con [Fm]mùa đông [Bbm]trên cánh bầy chim [Ab]
Bình yên [Db]bình yên giấc nồng [Ab]
Dịu êm [Db]dịu êm đóa hồng [Fm]
Đòng đưa [Db]đòng đưa lá vườn [Ab]
Ngày mai [Db]ngày mai nắng vàng [Fm]
Tỏa [Eb]trong giấc mơ xinh [Cm]
Ngủ đi nhé [Ab]con ngoan [Fm], nghe mẹ ru [Bbm]lời ru mừa đông [Fm]
Nào ngủ đi con vầng trăng lé sáng vành nôi
Nào ngủ đi con vầng trăng thơm ngát ngàn hoa
Bình yên bình yên giấc nồng
Dịu êm dịu êm đóa hồng
Đong đưa đòng đưa lá vườn
Ngày mai ngày mai nắng vàng
Mở trang sách thơm hương
Ngủ đi nhé con ngoan, nghe mẹ ru, vầng trăng tình yêu
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận