- - -
thế bấm
Kìa mưa [Am] đã chan chứa [E7] trên tình [Am] xanh
Kìa vòng tay siết thì thân [G7] em vẫn [C] lạnh
Nụ hôn [Dm] nóng em vẫn run
Dù tình [C] lớn không vừa
Thì ai che [F] chắn gió [E7] mưa cũng [Am] thừa

Kìa tình khóc hay tiếng [E7] mưa nửa [Am] khuya
Người tình bật khóc làm cho [G7] mưa não [C] nề
Từng đau [Dm] đớn nay có khi gặp hạnh [C] phúc không màng
Gặp cơn vui [F] tới có [E7] khi ngỡ [Am] ngàng

Lạnh dần [Am] lên - dần lên [E7] mãi không [Am] ngừng
Tình sinh [Dm] ra gặp thương khó khôn [Am] cùng
Ngoài kia mưa [C] đã im [Dm]hơi
Mà đây tiếng khóc không [C] vơi
Tình đành nằm [Am] xuống, thê [Dm] lương qua [Am] đời
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận