- - -
thế bấm
Chợp [Gm] mắt đi em tình [F] trắng như bông
Mình [Em] giữ không cho khóc [Dm] thầm
[Gm] Thấy không em ngoài [F] tiếng gió
[A7] Có chi đâu đáng [Dm] sợ

[Gm] Yên ngủ đi có anh [F] trông nom em từng giây
[Em] Anh hôn em cả khi nàng mơ [A7] giấc mơ êm nhẹ
Đừng [Gm] khóc nghe em đừng [F] khóc trong mưa
Mình [Em] giữ cho yên ấm [Dm] này

Mình [Gm] đã yêu nhau từ [F] lúc cơn mưa
Còn [Em] mới tinh khôi chớm [Dm] mùa
[Gm] Đã yêu nhau từ [F] kiếp trước
[Em] Dắt nhau sang kiếp [Dm] này

[Gm] Em ngủ đi có anh [F] Em không lo sợ đâu
[Em] Anh ôm em để không còn giông [A7] bão vương thân nàng
Đừng [Gm] khóc nghe em ngủ [F] nhé em yêu
Tình [Em] vẫn cứ yên ấm [Dm] mà
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận