- - -
thế bấm
1. [D] Rong chơi rong chơi rồi mai về [F#m] trời
Rồi mai về [A] trời bỏ lại cuộc [D] chơi
Lang thang lang thang cười không giữa [F#m] trời
Đường thua giữa [A] đời rồi mai ngậm [D] ngùi

2. [D] Bao câu yêu đương cùng bao lời [F#m] thề
Rồi bao lời [A] hẹn là hò hẹn [D] thôi
Trăm năm chơi vơi thuyền trôi vật [F#m] vờ
Biển đêm mịt [A] mờ nào đâu bến [D] bờ

ĐK: Nhờ trời nắng [A] lên soi [G] bước [D] chân
Gọi trời gió [A] lên xua [G] tan đi những nhọc [A] nhằn
Cho [G] mắt em tôi [Em] xanh ngời và [A] môi thơm mãi nụ [D] cười

3. [D] Rong chơi rong chơi chừ thôi đợi [F#m] chờ
Chừ không hò [A] hẹn lòng nhẹ như [D] mây
Rong chơi rong chơi trần gian là [F#m] nhà
Cỏ cây bầu [A] bạn biển trời đan [D] tay.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận