- - -
thế bấm
[Em]Mùa đông [C]sang bàn tay khô,
thèm được [Am]nắm lấy nhau cho
nhau hơi [B7]nồng nàn [Em]hay, sợi
rơm khô [C]nằm im nghe, từng
đợt [Am]gió bay qua trên con
đường [B7]về chiều [C]đông, trắng
hơi sương [D]buồn, [Bm]tóc bay cũng
[Em]buồn, [Am]bay hết lên không trung
[B7]đi tiếng [Em]ca này.
Này [G]sao trên
cao nhìn [D]rơm bay lên này, [C]ta thì
ta sẽ giấu nụ [D7]hôn [G]mềm. Dang
đôi tay này, [D]ôm rơm đi này,
[C]yêu lại thôi như chút cỏ [D]rơm
tinh khôi [Esus4]đầy.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận