- - -
thế bấm
Trao [Em] nhau lời tạ từ hôm nay rồi ngày mai xa cách
[D] Cho nhau những đắng [G] cay của cuộc đời khi tình [B7] mình
Vội tan theo gió [Em] mây

Anh mang đau [C] thương thui thủi đêm [B7] trường
Còn [Em] em bước qua [Am] cầu xây [Em] cuộc tình duyên [D] mới
Mắt [G] lệ nhòa ướt [C] mi đau [Em] thương đong thêm [Am] đầy
Vì [B7] ngày mai cách [Em] biệt nhau

Đêm [Em] nay gió lạnh từng cơn trăng sao biến mất [B7] rồi
Còn đâu ước với [C] thề thôi đường ai nấy [B7] bước
Gẫy nhịp cầu tơ [D] duyên kiếp sau hẹn gặp [B7] lại

Anh [Em] về giã biệt người thương
Đưa em đến bến [B7] lạ tình ta lỡ mất [C] rồi
Lời thề xưa năm [B7] đó vẫn còn đọng bên [D] tai
Cho [B7] tình càng chua [Em] cay

Chia [Em] tay rượu nào nồng men say cho lòng thêm chua xót
[D] Trao nhau những phút [G] giây ngậm ngùi này rồi người [B7] về
Sầu thương với tháng [Em] năm

Tâm tư mênh [C] mang một nỗi u [B7] hoài
Tìm [E] đâu phút ban [Am] đầu khi [Em] mặn nồng hai [D] đứa
Những [G] chiều về đón [C] đưa hôm [Em] nay xin giã [Am] từ
Trọn [B7] đời xa cách [Em] người ơi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận