- - -
thế bấm
[C]Đây Việt Nam mến [G]yêu, [Em]rạng ngời ánh bình [Am]minh
[F]Bước qua ngàn [C]gian khó, bao [F]ghềnh thác, đem [G]lại hạnh phúc cho muôn [G]nhà
[C]Con đường ta đã [G]đi, [Em]rực rỡ ngàn [Am]hoa
[F]Viết nên trang sử [C]vàng chói, để ngàn [F]đời tiếng ca mãi [G]rạng rỡ Việt [C]Nam

[C]Những con đường vinh [G]quang, ngời [Em]sáng trong ta hy [Am]vọng
[F]Bước thăng trầm thời [G]gian, cùng [F]viết nên trang sử [G]mới
[C]Nước non này ngàn [G]năm, hùng [Em]thiêng tiếp bước cha [Am]ông
[F]Trên con đường đi [G]tới, sáng [F]soi với bao niềm [C]tin

[C]Đây oai hùng Thăng [G]Long, hồn [Em]nước linh thiêng bao [Am]đời
[F]Đây con Rồng cháu [G]Tiên, một [F]cõi non sông Việt [G]Nam
[C]Thênh thang ngàn mùa [G]xuân, cờ [Em]bay trong nắng Ba [Am]Đình
[F]Theo chân người đi [G]tới, con [F]đường tương lai sáng [C]ngời

[C]Đây Việt Nam mến [G]yêu, [Em]rạng ngời ánh bình [Am]minh
[F]Bước qua ngàn [C]gian khó, bao [F]ghềnh thác, đem [G]lại hạnh phúc cho muôn [G]nhà
[C]Con đường ta đã [G]đi, [Em]rực rỡ ngàn [Am]hoa
[F]Viết nên trang sử [C]vàng chói, để ngàn [F]đời tiếng ca mãi [G]rạng rỡ Việt [C]Nam
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận