- - -
thế bấm
Đoàn quân Việt [F] Nam đi, chung lòng [Dm] cứu quốc
Bước chân [Bb] dồn vang trên đường gập ghềnh [F] xa
Cờ in [Dm] máu chiến thắng mang hồn [Am] nước
Súng ngoài [Gm] xa chen [Am] khúc quân hành [F] ca

Đường vinh quang xây [Dm] xác quân thù
[F] Thắng gian [Bb] lao cùng [Am] lập chiến [F] khu
Vì nhân dân chiến [Dm] đấu không [Gm] ngừng
[F] Tiến mau ra sa [C] trường
[F] Tiến [Dm] lên, cùng [Bb] tiến [F] lên
Nước non Việt [C] Nam ta vững [F] bền

Đoàn quân Việt [F] Nam đi, Sao vàng [Dm] phấp phới
Dắt giống [Bb] nòi quê hương qua nơi lầm [F] than
Cùng chung [Dm] sức phấn đấu xây đời [Am] mới
Đứng đều [Gm] lên gông [Am] xích ta đập [F] tan

Từ bao lâu ta [Dm] nuốt căm hờn
[F] Quyết hy [Bb] sinh đời [Am] ta tươi thắm [F] hơn
Vì nhân dân chiến [Dm] đấu không [Gm] ngừng
[F] Tiến mau ra sa [C] trường
[F] Tiến [Dm] lên, cùng [Bb] tiến [F] lên
Nước non Việt [C] Nam ta vững [F] bền

Sheet Ảnh 'Quốc ca Việt Nam'

Quốc ca Việt Nam sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận