- - -
thế bấm
Cuộc [Am]đời là một giấc mơ
mà long [E]người thường nhiều mơ [Am]ước
Vì đời đẹp muôn đóa [Am]hoa
Êm [G]đềm theo tiếng em [C]ca hòa với cung [Am]đàn
Dù mau [F]phai, dù chóng [Am]tàn
Tôi vẫn yêu [G]thương ….. [E]suốt [Am]đời
Tôi yêu em, tôi yêu [Am]em như hình yêu [E]bóng
Em nhìn tôi, em nhìn tôi đắm đuối say [Am]mê
Tôi yêu [G]em, tôi yêu [F]em quên bóng tối sương [C]mù
Chỉ vì yêu [E]em, chỉ vì yêu [G]em... [E7]quên cả lối [Am]về!
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận