- - -
thế bấm
Bỗng [Dm] dưng thấy đời buồn thiu không mê xem [Gm] phim chán cà phê [A7] chiều
Gió [Gm] mang nỗi buồn quạnh hiu gửi chút thương [Bb] yêu về nơi tôi [A7] nhớ
Tối [Dm] qua tôi nằm ngủ mơ, trong cơn [Gm] mơ tôi thấy tôi [A7] xa đời
Quá [Gm] nhanh có kịp chào ai chào mỗi em [Bb] thôi, dù em xa [A7] lắm
Gió [Gm] ơi nhắn gửi dùm tôi, tôi xa quê [C] tôi đã bao năm [Gm] rồi
Biết [A7] em có còn là quê? Miền quê xa [E7] đó có bao buồn [A] vui

Sáng [Dm] nay có người bảo tôi nghe đâu sang [Gm] năm chắc em [A7] lấy chồng
Đúng [Gm] ra đó là chuyện vui thầm chúc cho [Bb] em niềm vui duyên [A7] mới
Chắc [Dm] tôi sẽ ở vậy thôi xa quê bao [Gm] năm đã lâu lắm [A7] rồi
Có [Gm] đâu dám về lại thăm thà nhớ thương [Bb] thôi chứ về buồn [A7] lắm !
Có [Gm] khi cách trở mà hay bên nhau [C] không vui sống xa nhớ [Gm] nhiều
Tôi [A7] thôi cứ là vậy thôi vậy thôi tôi [E7] nhé nhớ nhau vậy [A] thôi

Gió [Gm] ơi nhắn gửi dùm tôi, tôi xa quê [C] tôi đã bao năm [Gm] rồi
Biết [Am] em có còn là quê? Miền quê xa [E7] đó có bao buồn [A7] vui
Sáng [Dm] nay có người bảo tôi nghe đâu sang [Gm] năm chắc em [A7] lấy chồng
Đúng [Gm] ra đó là chuyện vui thầm chúc cho [Bb] em niềm vui duyên [A7] mới
Chắc [Dm] tôi sẽ ở vậy thôi xa quê bao [Gm] năm đã lâu lắm [A7] rồi
Có [Gm] đâu dám về lại thăm thà nhớ thương [Bb] thôi chứ về buồn [A7] lắm !
Có [Gm] khi cách trở mà hay bên nhau [C] không vui sống xa nhớ [Gm] nhiều
Tôi [A7] thôi cứ là vậy thôi vậy thôi tôi [E7] nhé nhớ nhau vậy [A] thôi

Tối [Dm] qua tôi lại nằm mơ, trong cơn [Gm] mơ tôi thấy tôi [A7] xa đời
Quá [Gm] nhanh có kịp chào ai chào mỗi em [Bb] thôi cách xa nghìn [Dm] trùng
Quá [Gm] nhanh có kịp chào ai chào mỗi quê [Bb] thôi đã xa nghìn [Dm] trùng
ứ... [Gm] ư.... ứ ứ....ư.... chào mỗi em [Bb] thôi cách [A7] xa nghìn [Dm] trùng
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận