- - -
thế bấm
Quán nửa [Em] khuya đèn mờ theo hơi [G] khói
Trút tâm tư vào đêm vắng canh [C] dài
Quãng đời [D] tôi tàu đêm vắng không [Em] người vẫn lặng [B7] trôi.

Tôi là [Em] người tha [C] hương đi bốn [Em] phương
Anh là [C] người quân [D] nhân vui gió [Am] sương
Câu chuyện tâm tình vui theo khói [Em] bay tay cầm [B7] tay.

Nói bạn [Em] nghe từ khi say viễn [G] xứ
Gót chân in ngàn muôn lối sông [C] hồ
Áo sờn [D] vai tìm đôi mắt u [Em] hoài bóng hình [B7] ai.

Hoa nào [Em] mà không [C] phôi phai sắc [Em] hương
Ân tình [C] nào lại [D] không gây vấn vương
Lê đôi [C] gót trên khắp chốn ngàn [B7] phương để tìm [Em] thương.

Dĩ [E] vãng tìm đâu [C#m] thấy
Khi bóng mây [A] chiều đang lững lờ theo gió [E] bay
Cố xóa tình xưa [C#m] ấy
Nhưng tiếng tơ [E] lòng để tìm [Abm] về hương đắng [B] cay.

Cố [E] nhắn nhủ thời [C#m] gian
Ai mãi phong [A] trần để đi tìm hương cố [E] nhân
Áo trắng màu sương [C#m] gió
Ngăn bước xuôi [E] ngược để [B7] tìm về nơi bến [E] mơ.

Quán nửa [Em] khuya bạn tôi chia tay [G] nhé
Nhớ nhau chăng là mỗi lúc đêm [C] về
Siết chặt [D] tay để ghi [C] phút phân [Em] kỳ tiễn người [B7] đi.

Ta trưởng [Em] thành lại [C] đi vui gió [Em] sương
Sông hồ [C] gợi trong [D] tôi bao luyến thương
Tôi ghi [C] nhớ giây phút ấy nào [B7] vui bạn đường [Em] ơi.

Sheet Ảnh 'Quán nửa khuya'

Quán nửa khuya sheet(bản nhạc) Quán nửa khuya sheet(bản nhạc) Quán nửa khuya sheet(bản nhạc) Quán nửa khuya sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận