- - -
thế bấm
Quán [Em] cóc, thêm những ngày
Đợi mưa hương [C] gió,những nỗi [B7] lo
Vẫn [Em] thấy phải niềm [A] vui, cho qua [Em] ngày

Quán [Em] cóc đến những ngày
Đội mưa hứng [C] gió, những nỗi [B7] lo
Vẫn [Em] thấy vài niềm [A] vui, cho qua [Em] ngày [A][C][B7]

Lúc [Em] nắng, lúc [C] mưa lúc [Em] ít lúc nhiều oh [A] oh

Những đêm lạnh [Em] giá khuất sau màn [Am] che sơ [Em] sài
Bóng ai nhỏ [G] bé giống như mẹ [A] tôi.....mỏi [C] mòn

Quán [Em] cóc ngày hôm [C] qua cho [G] tôi ngày [D] mai
Quán [Em] cóc [C] mẹ tôi,[G] ôi ôi ôi đôi bàn [D] tay
[Em] Hơ......hờ......[C] hơ... [G] hớ … [D] hớ …
Héo [Em] hắt một bờ [C] vai, cho [G] tôi một tương [D] lai
hê......hê.....[Em] .hế.......
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận