- - -
thế bấm
Quán [E9] cà phê phố [Am7] mưa
Mình [Cmaj7] em trong quán đêm [D9] ướt đèn
Phố [E9] không người hạt [Am7] mưa trắng bay
Hè [Cmaj7] đã sang [D9] rồi đấy!

Dãy [E9] bàn bên vắng [Am7] tanh
Mình [Cmaj7] anh cùng phố mưa [D9] ngắm nhìn
Cớ [D9] sao buồn cà [Am7] phê rất thơm
Nhạc [Cmaj7] rất hay bạn [D9] thấy không?

[G] Đừng buồn thế, [Em7] đừng buồn thế
[Cadd9] Dù ngoài kia vẫn [D] mưa rơi
[Bm7] Không đơn côi dãy [Em7] bàn bên
Vẫn [Am7] còn có anh đang [D9] ngồi

[G] Ngày mưa gió, [Em7] mùa hè đó
[Cadd9] ngồi cà phê đếm [D] mưa rơi
[Bm7] Sao em không đến [Em7] gần anh
Cứ ngồi [Am7] lạnh lùng góc riêng [G] mình
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận