- - -
thế bấm
Sắp đến 8 tháng [D] ba rồi
Làm sao đây giờ [F#m] ta?
[Bm] Mình sẽ đi ra [G] chợ
Mua tặng [E7] cô món [A] quà

[D] Quà gì đây
[Bm] Bánh ngọt hay kem [F#m] cây
[A] A! [Bm] mình sẽ mua hoa [G] đẹp
Chúc cô [E7] tươi như [A] hoa

[D] Hoa gì đây?
[Bm] Cúc vàng hay phong [F#m] lan?
[A] A! [Bm] tặng chô hoa điểm [G] mười
Chắc cô [A] sẽ cười [D] tươi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận