- - -
thế bấm
Phượng đỏ thắm sân [Gm] trường
Mùa chia tay giờ lại [Bb] đến
Từng vạt [Eb] nắng xoá dần tuổi [Bb] thơ
Dường như [Dm] có nỗi buồn vu [F] vơ
Phượng [Cm] rơi, rơi dài nỗi [D7] nhớ

Dòng lưu bút trao [Gm] rồi
Lời thương ai làm sao [Bb] nói?
Thẹn thùng [Eb] quá! Cánh phượng trao [Bb] tay
Thầm [Cm] mong ai đó hiểu lòng [F] nhau
Dù bao thương [D7] nhớ, hãy hẹn mùa [Gm] sau

Mùa [Gm] hạ dài để nhớ nhau
Có bóng [F] ai trong giấc mộng những đêm [Bb] sâu
Tiếng [Cm] ve kêu ba tháng lòng vương [Dm] rối
Chỉ [Bb] mong cho [D7] mùa thu kịp [Gm] tới.

Mùa thu tới khai [Gm] trường
Bạn bè đây người đâu [Bb] thấy
Lời chưa [Eb] nói, biết tỏ cùng [Bb] ai
Để trang [Dm] sách chép đầy vần [F] thơ
Hồn [Cm] mơ, mơ ngoài cửa [D7] lớp

Mùa thi đến nơi [Gm] rồi
Lòng còn vương ngàn nỗi [Bb] nhớ
Mờ mịt [Eb] quá nẻo đời xa [Bb] xôi
Người [Cm] đi có nhớ về trường [F] xưa
Còn ta nhớ [D7] lắm mỗi mùa phượng [Gm] rơi!
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận